Czajka Zdzisław TW ps. „Uparty” Grochów pow. Sokołów Podl

By | 25 kwietnia, 2017

Czajka Zdzisław s. Wacława ur. 21.07.1926 IPN Lu 00419/227 TW „Uparty” Grochów pow. Sokołów Podlaski

Mieszkaniec wsi Grochów powiat Sokołów Podlaski. Do współpracy z PUBP w Sokołowie Podlaskim w charakterze tajnego informatora został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 11.02.1946 roku. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Uparty”. Z czynnej sieci informatorów został wyeliminowany 31.08.1948 roku. W dokumencie datowanym na 24.06.1953 roku wystawionym przez chorążego PUBP w Sokołowie Podlaskim Z. Kacperskiego możemy przeczytać między innymi://..// (zachowano oryginalną pisownię) Inf. ps, „Uparty” został zwerbowany do współpracy z org. UBP na uczuciach patriotycznych w dniu 9.02.1946 lecz ze względu na złe obsługiwanie przez pracowników tut. Urzędu nastąpiła dekonspiracja gdzie zaszła ewentualność wyeliminowania z sieci ag-inf. co zostało dokonane w dniu 31-VIII-1948. Od tej pory praca z inf. „Uparty” została zaniechana abył jedynie wykorzystywany od roku 1952 jako kontakt poufny gdzie w trakcie tej współpracy jako kp okazał się jako dobry pracownik. W roku 1953 z chwilą otrzymania karty E-16 do nawiązania z nim współpracy został uformiony, z którym systematycznie rozpoczęto odbywać spotkania jako informatora praca jego nie jest odpowiednio doceniana gdyż dopiero co został uformiony, natomiast okazał się jako dobry kp obecnie jako czł. PZPR staje się koniecznym aby został wyeliminowany  sieci agenc-inf. Wykorzystywany był po linii spółdzielczości produkcyjnej. //..//  W archiwach IPN znajduje się 18 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz