Celiński Stanisław TW ps. „Ryszard” Zbuczyn k. Siedlec

By | 25 kwietnia, 2017

Celiński Stanisław s. Mariana ur. 29.10.1937 IPN Lu 00419/1894 TW ps. „Ryszard” nr. rej. 1181 Zbuczyn k. Siedlec

Mieszkaniec wsi Zbuczyn k. Siedlec. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Bez zawodu. Zatrudniony w charakterze pracownika fizycznego na stanowisku doręczyciel wiejskiego a następnie kierownika zmiany w Urzędzie Pocztowym nr. 2 w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go w 1963 roku na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju kpt. R. Ogórowski insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania miało być zabezpieczenie kontrwywiadowcze i antyterrorystyczne Urzędu Pocztowego nr. 2 w Siedlcach w dziale komunikacji pocztowej. Współpraca została zakończona w marcu 1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizację resortu spraw wewnętrznych. Za przekazywane informacje był wynagradzany pieniężnie. W archiwach IPN znajduje się 58 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz