Grabowski Andrzej TW ps. „Stefański” Siedlce

By | 19 kwietnia, 2017

Grabowski Andrzej s. Józefa ur. 02.03.1944 IPN Lu 00414/41023 TW ps. „Stefański” nr. rej. 3417 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier mechanik. Zatrudniony w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach na stanowisku kierownika Oddziału Obróbki Mechanicznej. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego SD w Siedlcach. Aktywny działacz PRON. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskał go 28.12.1977 roku na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej ppor. Janusz Cylwik insp. SB Wydz. III KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stefański”. Celem pozyskania miało być zapewnienie źródła informacyjnego do Sprawy Obiektowej kryptonim „Odlew”. W kwietniu 1980 roku objął stanowisko wiceprezydenta miasta Siedlce. We postanowieniu o rozwiązaniu współpracy z tw ps. „Stefański” możemy przeczytać miedzy innymi: //..// Tw ps. „Stefański” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został w grudniu do sprawy obiektowej krypt. „Odlew” prowadzonej na Odlewnię Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach. W okresie współpracy przekazywał średniej wartości informacje dot. Nieprawidłowości w zakładzie pracy i wydarzeń w kraju. Był dotychczas na łączności jednego pracownika Służby Bezpieczeństwa. Aktualnie możliwości tw. są ograniczone. Nie posiada on dotarcia do spraw interesujących Służbę Bezpieczeństwa w ramach sprawy obiektowej krypt. „Odlew”.//..// Współpracę z jego osobą zakończono w 1987 roku a jego akta złożono w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii teczka personalna kat. B-10 a teczka pracy kat. B-5 z zaznaczeniem, że w/w nie nadaje się do ponownego podjęcia na łączność. W archiwach IPN znajdują się 32 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz