Góral Edward TW ps. „Cygan” Węgrów

By | 19 kwietnia, 2017

Góral Edward s. Stefana ur. 12.12.1947 IPN Lu 00414/868 TW ps. „Cygan” nr. rej. 7264 Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie średnie. Zawód wyuczony tokarz. Inspektor w Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. Do współpracy z SB pozyskał go 19.03.1986 roku na zasadzie dobrowolności kpt. Władysław Foryś st. insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Cygan”. W jego charakterystyce pracy jaką wystawił 12.02.1990 roku kpt. Foryś możemy przeczytać między innymi: //..//TW ps. „Cygan” do współpracy z SB został pozyskany dn. 19.03.1986 r. przez kpt. Forysia na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. W czasie dotychczasowej współpracy z TW ps. „Cygan” odbyto 24 spotkania w czasie których przekazywał informacje ustne i pisane własnoręcznie.//..//….Przekazywane informacje były wykorzystywane w różnych sprawach operacyjnych m.in.  sprawie obiektowej „Plon”, sprawie operacyjnego sprawdzenia „Kolor”.//..//(pisownia oryginalna). W okresie współpracy był czterokrotnie wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje łącznie na sumę 26 tys. złotych. Współpracę z TW ps. „Cygan” zakończono w lutym 1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 38 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz