Gastoł Kazimierz KO Łochów

By | 19 kwietnia, 2017

Gastoł Kazimierz s. Stanisława ur. 23.4.1958   IPN Lu 00423/56-62 K O nr. ew. 8299  IPN Łochów                                                                   

Zatrudniony na stanowisku nastawniczego  przejazdu kolejowego PKP w Łochowie.  Jako Kontakt Operacyjny zarejestrował g o chor. Jan Jurzyk inspektor WZO KW MO w Siedlcach. Był wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje. W jego aktach są własnoręcznie pisane pokwitowania na następujące kwoty: 12.05.1987 – 3000zł,  08.12.1987 – 3000zł, 30.03.1988 – 4000zł, 01.08.1988 – 4000zł,  28.09.1988 – 4000zł.  Współpraca została zakończona w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych w 1990 roku.

 

Dodaj komentarz