Gałkowski Jan TW ps. „Strzelec” Górzno pow. Garwolin

By | 19 kwietnia, 2017

Gałkowski Jan s. Jana ur. 18.05.1918r. IPN Lu 00419/237 TW ps. „Strzelec” Górzno pow. Garwolin

Mieszkaniec wsi Górzno pow. Garwolin. Wykształcenie 7 klas. Pracownik Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Uninie na stanowisku księgowego. 15.10.1948 roku został pozyskany do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa w Garwolinie. W jego charakterystyce pracy wystawionej 28.06.1955r. przez chor. Edwarda Krzysińskiego ref. Pow. Urz. Bezpieczeństwa w Garwolinie czytamy: (zachowano oryginalną pisownię) //..// CHARAKTERYSTYKA pracy informatora ps. „Strzelec” Informator ps. „Strzelec” został zwerbowany na uczuciach patriotycznych dobrowolnie w 1948 r. w celu zabezpieczenia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radu Narodowej w Uninie, oraz po linii internowanych do Z.S.R.R. oraz sygnalizowanie Organów Bezpieczeństwa Publicznego o przejawach wrogiej działalności przeciwko obecnemu ustroju. Od chwili zwerbowania był on na kontrakcie 12-tu referentów tejże gminy. Obecnie pracuje w G.S., jako księgowy. Informator otrzymywał zadania w kierunku rozpracowania wrogiego elementu w Zarządzie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Informator na spotkania po większej części nie przychodzi, nie dawał doniesień a nawet zrywał spotkania, tłumacząc tym, że niema czasu. Pomimo dawanych mu zadań i wytycznych w tym kierunku – zadań należycie nie wykonywał, tłumacząc się, że niema czasu i nie ma dotarcia i dostępu do osób interesujących Organa Bezpieczeństwa Publicznego. Materiały otrzymywane od niego były informacyjne – ogólnikowe, mało wartościowe bez treści operacyjnej.  Pomimo tego, że informator jest dobrze wyrobiony politycznie, jest konspiracyjnym, szybko orientującym, energiczny, lecz mało wykazał się szczerością i uczciwością w stosunku do Organów Bezpieczeństwa Publicznego. Wynagrodzenia przez cały okres współpracy nie otrzymywał. Informator nie jest szczerym, mimo że przyrzeka na spotkania nie przychodzi. W związku z tym, że informator ps. „Strzelec” nie ma możliwości i przydatności do dalszej współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego wnoszę o wyeliminowanie w/w informatora z sieci agencyjno-informacyjnej. //..// W archiwach IPN znajduje się 13 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz