Bielecki Tadeusz TW ps. „Janusz” Siedlce

By | 18 kwietnia, 2017

Bielecki Tadeusz s. Aleksandra ur. 23.04.1923 IPN Lu 00419/1379 TW ps. „Janusz” nr. rej. 7571 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Emeryt. Pilot wycieczek zagranicznych. Współpracował z siedleckimi biurami turystycznymi „Orbis”, „Turysta”, „Gromada”, „Juventur”, „PTTK”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Turysta” na odcinku zabezpieczenia turystyki zagranicznej. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy 13.904.1985r. przyjmując pseudonim konspiracyjny „Janusz”. Współpracę z tw „Janusz’ zakończono pod koniec 1988r. z powodu jego przewlekłej choroby. W jego charakterystyce wystawionej 26.04.1988r przez ppor. L. Dębczaka insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach czytamy: //..// Charakterystyka tajnego współpracownika ps. „Janusz” nr. 7571//..// W/wym pozyskany został do współpracy ze Słuzbą Bezpieczeństwa w dniu 13.04.1985r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności. Z uwagi na wykonywanie funkcji nieetatowego pilota wycieczek zagranicznych wykorzystywany był do kontrwywiadowczego zabezpieczenia turystyki międzynarodowej w SO kryptonim „Turysta”. TW ps. „Janusz” był źródłem typowo sygnalizacyjnym. W trakcie współpracy odbyto z nim osiem spotkań. Informacje przekazywane przez tw były bardzo ogólne i nie wnosiły nic nowego do sprawy, w której był wykorzystywany. W ostatnich dwóch latach współpracy z uwagi na zły stan zdrowia oraz brak naturalnych możliwości realizacji zadań zmniejszono liczbę spotkań do jednego w kwartale. W czasie spotkań tw przekazywał informacje w formie ustnej. W czasie współpracy tw nie był wynagradzany. Do kontroli wym. tw wykorzystywane były inne źródła informacji (tw ps. „Grzegorz”) oraz środki techniki operacyjnej (W).//..// W archiwach IPN zachowała się jego Teczka Personalna i Teczka Pracy razem 87 dokumentów.

 

Dodaj komentarz