Kursa Mirosław LK krypt. „Łuk” Siedlce

By | 4 kwietnia, 2017

Kursa Mirosław s. Bogusława 14.10.1947 IPN Lu 00419/833 LK „Łuk” nr. rej. 4366 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie niepełne wyższe o specjalności technik elektronik. Pracownik KW PZPR. Właściciel kawalerki przy ulicy Nowotki w Siedlcach. Do współpracy z SB w charakterze dysponenta użyczającego swoje mieszkanie w zamian za pieniądze na Lokal Kontaktowy siedleckiej służby bezpieczeństwa zwerbował go ppor. Marcin Pawlak insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach. Lokal Kontaktowy kryptonim „Łuk” został zatwierdzony w dniu 30.05.1979 roku przez Wydział III „A” KW MO w Siedlcach. Wynajmujący podpisał stosowną umowę z KW MO mówiącą o tym, że lokal o powierzchni 18 metrów kwadratowych będzie wykorzystywany dla potrzeb SB 3-4 razy w miesiącu po południu po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem z odpłatnością za korzystanie z niego 500 zł miesięcznie. W dniu 27.11.1980 roku został wyeliminowany z czynnej sieci LK z powodu zmiany miejsca zamieszkania właściciela mieszkania z powodu zawarcia związku małżeńskiego. Na tą okoliczność Mirosław Kursa napisał własnoręcznie oświadczenie, że fakt korzystania z jego mieszkania przez SB zachowa w tajemnicy. W tym lokalu ppor. Pawlak odbywał spotkania z TW ps. „Żuk” nr. rej. 2943 (Lesiuk Zenon) i TW ps. „Kolejarz” nr. rej. 4514. Łącznie za korzystanie z jego mieszkania w tym okresie wydatkowano na rzecz właściciela, wliczając w to upominki rzeczowe sumę 9051 zł. Są na tą okoliczność pisane własnoręcznie pokwitowania. W archiwach IPN znajduje się 66 dokumentów dotyczących jego osoby.39 dokumentów.

Dodaj komentarz