Głuchowska Alina TW ps. „Alicja” Węgrów

By | 4 kwietnia, 2017

Głuchowska Alina c. Stanisława ur. 21.11.1956 IPN Lu 00414/764 TW ps. „Alicja” nr. rej. 8786 Węgrów

Mieszkanka Węgrowa. Wykształcenie średnie o specjalności technik ekonomista. Pracownik Komendy Hufca ZHP w Węgrowie na stanowisku kwatermistrza. Do współpracy z SB zwerbował ją na zasadzie lojalności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju  16.11.1987 roku plut. W. Gołębiowski insp. SB RUSW w Węgrowie. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Alicja”. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji na temat środowiska harcerskiego w Węgrowie. W jej charakterystyce wystawionej 15.11.1989 roku przez plut. Gołębiowskiego możemy przeczytać między innymi: //..//……………Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do podteczki Sprawy Obiektowej krypt. „Junior”. Z tw ps. „Alicja” odbyto 2 spotkania. Informacje przekazane przez tw były wykorzystywane w meldunkach codziennych. Przyczyną tak małej ilości spotkań był fakt, że tw nie przychodził na spotkania, tłumacząc powyższe trudną sytuacją rodzinną. Mąż nie wyrażał zgody na jej wyjścia poza dom bez jego wiedzy. Tw w obawie przed rozbiciem małżeństwa poprosiła mnie o zakończenie odbywania z nią spotkań. W związku z powyższym postanowiono współpracę z tw ps. „Alicja” zakończyć, a zebrane materiały złożyć w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5.//..// W archiwach IPN zachowało się 35 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jej osoby.

Dodaj komentarz