Gałachowski Marian Leszek TW ps. „Rafał” Siedlce

By | 3 kwietnia, 2017

Gałachowski Marian Leszek s. Mariana ur. 09.03.1948 IPN Lu 00414/899 TW ps. „Rafał” nr. rej. 7205 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie. Kierowca taxi w Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 15.05.1984 roku na zasadzie współobywatelskiej odpowiedzialności za ład i prządek w kraju ppor. Szyndler st. insp. Wydz. II  WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rafał”. Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Germania”. w celu przekazywania informacji o zrachowaniach, zainteresowaniach i kontaktach obywateli RFN i USA podczas ich pobytu w naszym kraju, których tw poznał podczas pobytu w tych krajach. We wniosku o zakończenie współpracy z tw wystawionym przez por. Szyndlera w 1990 roku możemy przeczytać między innymi: //..//……..Po powrocie z USA tw zmienił pracę i wyjazdy do kk wyeliminował całkowicie. W tej sytuacji ze względu na charakter pracy TW ma znikomą możliwość realizacji zadań kontrwywiadowczych. Biorąc powyższe pod uwagę należy rozwiązać współpracę z wymienionym tw, a uzyskane materiały złożyć w archiwum Wydziału „C” WUSW zaliczając je do kategorii akt B-5. Materiałów nie udostępniać bez zgody N-ka Wydziału II w/m. //..//  W archiwach IPN znajduje się 58 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz