Frelek Andrzej TW ps. „Sławek” Garwolin

By | 3 kwietnia, 2017

Frelek Andrzej s. Mariana ur. ur. 21.12.1952 IPN Lu 00414/744 TW ps. „Sławek” nr. rej. 8621 Garwolin                                                                                             

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony na stanowisku kontrolera jakości w Państwowym Przedsiębiorstwie Doświadczalno- Usługowym  Urządzeń Samochodowych „Polmozbyt” w Garwolinie. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 22.06.1987 r. mł. chor. Inspektor SB Wydz. V RUSW w Garwolinie Ryszard Wawrzyniak. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sławek”. Celem pozyskania było: ..//..//.. 1) : rozpoznawanie nastrojów wśród załogi, sygnalizowanie o nastrojach niezadowolenia, sytuacjach konfliktowych,   rozpoznawanie osób aktywnie działających po rozwiązaniu NSZZ „Solidarność”, wypowiedzi i komentarze w okresie różnych wydarzeń politycznych,  uzyskiwanie informacji o przejawach marnotrawstwa i niegospodarności.  2) – dywersji i sabotażu, szkodliwych aktów politycznych…//..//….. 12.09.1988 roku wystawiono wniosek o okresowym zawieszeniu współpracy z TW ps. „Sławek” w związku ze zmianą miejsca pracy (podjęcie prywatnej działalności gospodarczej). W okresie współpracy odbyto z tw 12 spotkań. W archiwach IPN znajdują się 34 dokumenty dotyczące jego osoby.

                                                                                        

Dodaj komentarz