Duryś Stanisław TW ps. „Stanisław” Garwolin

By | 2 kwietnia, 2017

Duryś Stanisław s. Piotra ur. 06.01.1938 IPN Lu 00414/757 TW ps. „Stanisław” nr. rej. 8067 Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Z zawodu nauczyciel. Wykształcenie średnie. Pracownik Stołecznego Zespołu Neuropsychiatrycznego Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu Sanatorium, w Garwolinie na stanowisku nauczyciela-wychowawcy. Do współpracy z SB został zwerbowany 08.06.1986 roku. Zwerbował go st. szer. Janusz Kisiel  insp. SB RUSW w Garwolinie na zasadzie dobrowolności. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Relaks”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stanisław”. Współpracę zakończono 14.12.1989 roku ze względu na brak możliwości dalszego wykorzystywania  z powodu złego stanu zdrowia TW. W archiwach IPN znajduje się 28 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz