Demiańczuk Antoni TW ps. „Królik” Korczew pow. Sokołów Podl.

By | 2 kwietnia, 2017

Demiańczuk Antoni s. Adama 02.02.1919 IPN Lu 00419/234 TW ps. „Królik” Korczew powiat Sokołów Podlaski

Mieszkaniec wsi Korczew w powiecie Sokołów Podlaski. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Instruktor rolny w gminie Korczew. Członek ZSL. Do współpracy z UB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 27.08.1950 roku Frydrych Stanisław ref. IV Ref. PUBP w Sokołowie Podlaskim.. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Królik”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat „wrogiego elementu” ze wsi Korczew gdzie jest organizowana Spółdzielnia Produkcyjna. Współpracę zakończono 14.01.1955 roku z powodu dwulicowości i tego, że przekazywane przez niego informacje nie były prawdziwe. W okresie współpracy na zaplanowane 30 spotkań w 1954 r. odbyto 20, zerwano 10 w tym 3 usprawiedliwione. Był wielokrotnie wynagradzany za przekazywane informacje. W archiwach IPN znajduje się 17 dokumentów dotyczących jego osoby

Dodaj komentarz