Dawid Władysław TW ps. „Marek” Mienia pow. Mińsk Mazowiecki

By | 2 kwietnia, 2017

Dawid Władysław s. Antoniego ur. 05.05.1931 IPN Lu 00419/347 TW ps. „Marek” Mienia pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec wsi Mienia w pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 2 klasy szkoły zawodowej. Z zawodu murarz. Pracownik PKS w Mińsku Mazowieckim. Członek PZPR. Do współpracy z organami informacji wojskowej zwerbował go 2.021956 roku na zasadzie dobrowolności podczas odbywania służby wojskowej por. Solipiwko starszy oficer informacji WSW w Warszawie. ( służył w wojsku w stopniu kaprala nadterminowego).Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Marek”. W jego charakterystyce wystawionej 27.11.1956 roku możemy przeczytać między innymi (zachowano oryginalną pisownię) //..// Charakterystyka na rezydenta „Marek”. Rez. „Marek” do współpracy z Org. Inf. zawerbowany został 2.02.1956 r. przez Z-ce Szefa Wydz. I Zarz. Inf. WL.  Faktycznie jako z rezydentem nie pracowano z nim, gdyż w/w został naznaczony na kierownika klubu i przeniesiony do Wadowic, gdzie nie posiadano odpowiedniej agentury. Pracowano z nim natomiast jako z informatorem. Rez. „Marek” posiadał chęć do współpracy, lecz jako czł. Partii nie mógł dostarczyć ciekawszych materiałów. Posiada on należyty spryt do współpracy, jest człowiekiem ogólnie rozwiniętym należycie. Zasady konspiracji ma przyswojone dobrze, zdekonspirowany nie jest z dn. 25.11.56 r. z sieci agenturalnej w myśl zarządzenia Szefa GZI został z sieci wykluczony, przy powiadomieniu go o dalszym zaniechaniu współpracy z nim zachował się spokojnie i przyjął to z odpowiednim zrozumieniem.//..// W archiwach IPN zachowało się 23 dokumenty dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz