Boruc Jerzy kandydat na TW nr. rej. 8291 Wodynie pow. Siedlce

By | 2 kwietnia, 2017

Boruc Jerzy s. Józefa ur. 01.08.1954 IPN Lu 00414/818 kandydat na TW nr. rej. 8291 Wodynie pow. Siedlce

Mieszkaniec wsi Wodynie powiat Siedlce. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniony na stanowisku kierowcy w Spółdzielczym Biurze Turystycznym „Turysta” w Warszawie Oddział w Siedlcach.  We wniosku o złożenie jego akt w archiwum wystawionym 7.07.1990 roku możemy przeczytać między innymi:(zachowano oryginalną pisownię) //..// Siedlce, 1990.07.07   Tajne Spec. Znaczenia .   Egz. poj.   WNIOSEK o złożenie kandydata na TW nr. ew. 8291 do archiwum WZO WUSW w Siedlcach. W/w TW został zarejestrowany na kandydata na TW 23.12.1988 roku przez Wydz. II WUSW w Siedlcach w związku z operacyjną potrzebą zabezpieczenia międzynarodowych przewozów. Kandydat zatrudniony jest w SBT „Turysta”. W toku rozpoznawania jego osoby ustalono, że nie posiada on predyspozycji i możliwości do realizacji zadań na odcinku kontrwywiadowczym. Mając to na uwadze wnioskuję o złożenie materiałów operacyjnych w Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach B-5 insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Wiktor Mielwiczuk //..//  W archiwach IPN zachował się 18 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz