Łęczycki Sławomir TW ps. „Zosia”Siedlce

By | 30 marca, 2016

Łęczycki Sławomir s. Jana ur. 01.08.1963 IPN Lu 00415/244 i IPN Lu 00425/215 Tw ps. „Zosia” nr. rej. 61087 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 9.06.1983r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Koszalinie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zosia”. Współpracę zakończono 01.04.1985r. z powodu przejścia do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz