Gręda Ryszard TW ps. „Zamek” Gózd gm. Kłoczew

By | 30 marca, 2016

Gręda Ryszard s. Henryka ur. 11.02.1960 IPN Lu 00415/247 i IPN Lu 00425/218 TW ps. „Zamek” nr. rej. 69251 Gózd gm. Kłoczew kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Gózd w gminie Kłoczew. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności monter. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 13.03.1984r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Olsztynie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zamek”. Współpracę zakończono z powodu odejścia do rezerwy 19.04.1985r. W okresie współpracy był jeden raz wynagrodzony za przekazywane informację sumą 1000 zł. (21.02.1985r.) W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz