Kowalczyk Zofia TW ps. „Wanda” Suchożebry

By | 30 marca, 2016

Kowalczyk Zofia c, Józefa ur. 05.02.1933 IPN Lu 00414/738 TW ps. „Wanda” nr. rej. 6507 Suchożebry

Mieszkanka wsi Suchożebry. Wykształcenie średnie ogólne. Zatrudniona w Urzędzie Gminy w Suchożebrach na stanowisku st. referenta ds. podatkowych. Do współpracy z SB zwerbował ją 27.02.1983 roku por. P. Stachowicz insp. SB Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji ze środowiska wiejskiego o ludziach, którzy podejmują próby bądź prowadzą działalność szkodliwą dla interesów PRL bądź występują przeciwko sojuszom z ZSRR i innym państwom socjalistycznym. Do lipca 1985 roku jak pisze w jej charakterystyce insp. SB Wydz. VI ppor. J. Orzyłowski (pisownia oryginalna) //..//odbyto z nią 10 spotkań, podczas których przekazała 23 informacje. Informacje przekazywane przez TW były wykorzystywane w meldunkach dziennych wydziału oraz w ramach prowadzonych Spraw Obiektowych kryptonim „Solidarność Wiejska” oraz „Apologia”. W okresie współpracy tw dała się poznać, jako zdyscyplinowane źródło informacji, chętnie realizujące zadania postawione do realizacji.//..// Z kolei w jej charakterystyce, którą wystawił 1 lutego 1986r. przez st. insp. SB Wydz. VI kpt. Z. Paska możemy przeczytać między innymi: (pisownia oryginalna) //..// Wymieniona do współpracy z naszą służbą została pozyskana w lutym 1983 roku na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o przejawach negatywnej działalności byłych aktywistów „S” w środowisku wiejskim gminy Suchożebry. W chwili pozyskania była pracownikiem UG w Suchożebrach. W grudniu 1984r. poważnie zachorowała na nerki, miała operację chirurgiczną i w maju 1985r. przeszła na rentę zdrowotną. Zamieszkiwała samotnie w Suchożebrach, lecz ze względu na zły stan zdrowia przeniosła się do swojej córki zam. w Siedlcach, gdzie zajmuje się wychowaniem i opieką jej dzieci. Obecnie praktycznie nie posiada możliwości informowania o problemach i zagadnieniach interesujących pion SB i MO. Mało, kto ją odwiedza, sama też nie wychodzi z domu. W związku z tym w dniu 22.06.86 r. współpraca została zakończona. Uzyskiwane wcześniej od niej informacje były wykorzystywane w ramach sprawy obiektowej krypt. „Plon” i „Apologia” oraz w informacjach dziennych do Sekcji Analityczno-Informacyjnej. Dezinformacji z jej strony nie stwierdzono. Wynagradzana nie była. Z uwagi na opisaną wyżej sytuację TW ps. „Wanda” kwalifikuje się do wyeliminowania z sieci osobowych źródeł informacji i złożenie materiałów dot. jej osoby w archiwach WZO //..// W archiwach IPN znajdują się 42 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jej współpracy.

 

 

 

Dodaj komentarz