Węgrzynowicz Zbigniew TW ps. „Skała” Łuków

By | 30 marca, 2016

Węgrzynowicz Zbigniew s. Henryka ur. 09.10.1959 IPN Lu 00415/168 i IPN Lu 00425/168 TW ps. „Skała” nr. rej. 50277 kontrwywiad wojskowy Hordzież pow. Łuków

Mieszkaniec miejscowości Hordzież w powiecie łukowskim. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zawód wykonywany mechanik samochodowy. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 13.12.1980r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Warszawie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Skalar”. Współpraca została zakończona w związku z odejściem do rezerwy 16.10.1982r. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz