Byczuk Roma TW ps. „Roma” Mińsk Maz.

By | 30 marca, 2016

Byczuk Roma c. Szoela ur. 22.04.1921 IPN Lu 00419/201 TW ps. „Roma” nr. rej. 3046 Mińsk Mazowiecki

Mieszkanka Mińska Mazowieckiego. Obywatelstwo polskie narodowości żydowskiej. Wykształcenie średnie. Studentka Szkoły Kosmetyczno-Lekarskiej w Warszawie. Do współpracy z SB pozyskał ją na zasadzie dobrowolności 21.04.1966 roku por. Tadeusz Kijko of. oper. SB Wydz. II KW MO w Warszawie. W streszczeniu jej materiałów werbunkowych 21.10. 1967r możemy przeczytać między innymi” //..//Po pozyskaniu już w toku współpracy TW „Roma” doniesień żadnych nie pisała, z rozmów z w/w pisano notatki służbowe, z których przez okres współpracy uzyskano od w/w trzy doniesienia ustne o treści informacyjnej, nieprzedstawiające większej wartości operacyjnej. W dniu 16.02.1967r. została wyeliminowana z czynnej sieci tw, jako niechętna do współpracy, unikała spotkań, niechętnie rozmawiała na tematy interesujące naszą służbę, celowo sprowadzała je na inne tematy przeważnie osobiste. Ponieważ, że dalsze jej wykorzystanie nie rokowało żadnych nadziei na pogłębienie rozpracowania kryptonim „Jordan” por. Kijko zrezygnował z jej dalszych usług. Notatkę sporządził na podstawie teczki personalnej i pracy nr. rejestracyjny 3019 z dnia 13.IV.1966r. Kierownik Sekcji II Wydziału „C” KW MO w Warszawie kpt. Stefan Iwaszczuk. //..// W archiwach IPN znajduje się 65 dokumentów dotyczących jej osoby.

 

Dodaj komentarz