Stelmach Marek TW ps. „Radar” Piaski gmina Stanin

By | 30 marca, 2016

Stelmach Marek s. Jana ur. 14.02.1964 IPN Lu 00415/251 i IPN Lu 00425/222 TW ps. „Radar” nr. rej. 64494 kontrwywiad wojskowy Piaski gmina Stanin

Mieszkaniec miejscowości Piaski w gminie Stanin. Z zawodu rolnik. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 27.09.1984r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Darłowie. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Radar”. Współpracę zakończono w związku z zakończeniem odbywania służby wojskowej 02.10.1985r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie, że fakt swojej współpracy z organami kontrwywiadu zachowa w tajemnicy. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz