Jaskulski Jan TW ps. „Lampa” Stefanów gm. Żelechów

By | 30 marca, 2016

Jaskulski Jan s. Władysława ur. 23.04.1923 r.IPN Lu 00419/239 TW ps. „Lampa” Stefanów gm. Żelechów

Rolnik ze wsi Stefanów gm. Żelechów. Do współpracy z Informacją Wojskową został zwerbowany 4 marca 1946 roku podczas odbywania służby wojskowej w IV Dywizji Piechoty. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Jak podaje jego charakterystyka z 15 lipca 1955 roku wystawiona przez st. sierż. Pawlik Henryk referenta Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Garwolinie //..//(pisownia oryginalna) Charakterystyka informatora ps. „Lampa”. Tajny informator ps. „Lampa” został zwerbowany 4 III 1946 r. po linii Wydz. III przez oficera Informacji 6 P.A.L. W 1947 roku zostaje zwolniony do rezerwy i zamieszkuje w miejscowości Wylezin, gmina Kłoczew a następnie Stefanów gmina Żelechów. W dniu 27 I 1947 r. został przejęty na kontakt przez st. referenta Krzesińskiego Zygmunta, na którego to kontakcie pozostawał do dni 8 VIII 1949 r. i kolejno przekazywany był na kontakt referentowi Konecznemu Mieczysławowi. Na kontakcie Konecznego Mieczysława był do dnia 6 III 1950r. a następnie przekazany na kontakt referentowi Ozuna Karolowi i był na kontakcie do dnia 3 IX 1951r. Od 1951r. do dnia 16 XII 1951 r. Od 1951r. do dnia 16 XII 1952r. był na kontakcie referenta terenowego Dużyńskiego Lucjana, a następnie przekazany na kontakt w dniu 26 XII 1952r. referentowi terenowemu Miszczuk Kazimierzowi, w dniu 23 IX 1953r. zostaje przekazany na kontakt ref. Pastuszko Kazimierzowi. W dniu 11 X 1954 ponownie zostaje przejęty na kontakt przez referenta terenowego Miszczuk Kazimierza, natomiast od dnia 21 XII 1954r. pozostaje bez kontaktu. Z pracy swej informator nie wywiązuje się i nie był wynagradzany za współpracę z Organami Bezpieczeństwa Publicznego. Należy nadmienić, że materiału zapodawane przez informatora są ogólnikowe i nie były wykorzystywane do żadnej sprawy. Informator wywodzi się z rodziny chłopskiej małorolnej, a nie posiada dotarcia do elementu wrogiego, z punktu widzenia operacyjnego jest na niskim poziomie intelektualnym, wyrobiony słabo, często przekazywania na kontakt innym pracownikom zdemoralizowało informatora i nie podniosło jego myśli po linii operacyjnej a raczej pozwoliło mu na zrywanie spotkań bez uzasadnienia. W związku z powyższym stawiam wniosek o wyeliminowanie z sieci agenturalno-informacyjnej a teczki przekazać do archiwum Wydziału X MBP podpisał st. sierż. Pawlik Henryk. W archiwach IPN znajduje się 19 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz