Sejbuk Elżbieta TW „Dominik” Sokołów Podl.

By | 30 marca, 2016

Sejbuk Elżbieta c. Henryka ur. 09.12.1951 IPN Lu 00414/102 i IPN Lu 00419/147 TW ps. „Dominik” nr. rej. 7879 Sokołów Podlaski

Mieszkanka Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie. Studentka Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał ją 7.11.1973 r. ppor. W. Czarnocki kier. Grupy IV wydz. III KW MO w Warszawie. Napisała własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Dominik”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Spraw Obiektowych kryptonim „Sorbon” i „Olimp II” o wszystkich negatywnych zjawiskach występujących w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Siedlcach jak również o aspołecznych, apolitycznych i wrogich postaw studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Miała też informować o działalności Akademickiego Ośrodka Duszpasterskiego.  Informacje miała składać na piśmie. Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowana 15.06.1974r. z tego powodu, że została wybrana Przewodniczącą rady uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich organizacji ściśle współpracującej z PZPR. W archiwach IPN znajduje się 85 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz