Grzegorczyk Leszek TW ps. „Osa” Grabina gm. Niwiski

By | 11 sierpnia, 2015

Grzegorczyk Leszek s. Stanisława ur. 13.04.1960 IPN Lu 00425/49 TW ps. „Osa” nr. rej. 47523 kontrwywiad wojskowy Grabina k. Niwisk

Mieszkaniec Grabina k. Niwisk. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 26.04.1980 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Osa”. Współpracę zakończono 4.11.1982 roku w związku z przejściem do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 14 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz