Grasiuk Wojciech ps. TW „Halina” Kuflew pow. Mińsk Maz.owiecki

By | 11 sierpnia, 2015

Grasiuk Wojciech s. Jana ur. 23.04.1956IPN Lu 00425/54 TW ps. „Halina” nr. rej. 35561 kontrwywiad wojskowy Kuflew pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Kuflew. pow. Mińska Mazowiecki. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 30.06.1976 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Łebie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Halina”. Za przekazywane informacje był dwukrotnie wynagradzany w formie pieniężnej. Współpracę zakończono w związku z przejściem do rezerwy 13.10.1977 roku. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz