Nowicka Mirosława TW „Sylwia” Mińsk Maz.

By | 1 maja, 2015

Nowicka Mirosława c. Mieczysława ur. 31.10.1958r. IPN Lu 00414/238 i IPN Lu 00323/29 TW ps. „Sylwia” nr. rej. 4317 Mińsk Mazowiecki

Mieszkanka Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniona w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Mińsku Mazowieckim na stanowisku kierownika zmiany. Do współpracy z SB pozyskał ją 20.04.1979r. mł. chor. Bogumił Mateńko st. kontroler Wydz. „W” KW MO Siedlce. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sylwia”. Celem werbunku było udzielenie pomocy przy zorganizowaniu doraźnego punktu „W” i pomoc w jego sprawnej pracy. W notatce informacyjnej o opracowaniu pod względem ewidencyjno-operacyjnym i archiwalnym akt sprawy TW ps. „Sylwia” 4317 nr. archiwalny 1573/I. Możemy przeczytać: //..// Streszczenie sprawy z końcowym wynikiem.//..// Pozyskany w dniu 20.04.1979r. przez Wydz. „W” KW MO Siedlce na podstawie dobrowolności. W dniu 26.10.1981r. wyeliminowany z czynnej sieci tw po wykonaniu określonego zadania.//..//  W okresie współpracy była wynagradzana finansowo za udzielaną pomoc SB raz w miesiącu. Jej praca była oceniana bardzo pozytywnie. W archiwach IPN znajduje się 77 dokumentów dotyczących jej współpracy w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy i 11 pokwitowań odbioru pieniędzy za pomoc udzielaną SB.

.

Dodaj komentarz