Niedzióło Wacław TW ps. „Ryszard” Wólka Świątkowa k. Łukowa

By | 1 maja, 2015

Niedzióło Wacław s. Władysława ur. 15.02.1939 IPN Lu 00414/91 i IPN Lu 00423/9 TW ps. „Ryszard” nr. rej 3616 Wólka Świątkowa k. Łukowa

Mieszkaniec Wólki Świątkowej k. Łukowa. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniony w UPT nr. 2 w Łukowie na stanowisku pracownika fizycznego (dzielacz korespondencji). Do współpracy z SB został pozyskany 28.12.1977r. przez st. kontrolera z Wydziału „W” KW MO w Siedlcach chor. Bogumiła Mateńkę na zasadzie dobrowolności. Celem pozyskania było wybieranie i przekazywanie do puntu „W” działającego na terenie poczty interesującej ich korespondencję jeszcze przed jej dostarczeniem jej odbiorcom, do których była adresowana. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ryszard”. Za udzielane informacje był 4 razy wynagradzany w formie pieniężnej.  Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 15.05.1978r. z powodu braku zapotrzebowania na informację z pracy „W” w Urzędzie Pocztowym w Łukowie. W archiwach IPN znajduje się 40 dokumentów w tym zobowiązanie o współpracy i 4 własnoręcznie pisane pokwitowania na odbiór pieniędzy od funkcjonariuszy SB.

 

Dodaj komentarz