Markiewicz Kazimierz TW „Aleksander” Łuków

By | 1 maja, 2015

Markiewicz Kazimierz s. Aleksandra ur. 18.07.1935r. IPN Lu 00414/90 i IPN Lu 00423/8 TW ps. „Aleksander” nr. rej. 3593 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie średnie ogólne. Był pracownikiem Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnym nr. 2 w Łukowie w charakterze pracownika umysłowego na stanowisku st. kontrolera. W związku z tym, że w Łukowie organizowano doraźny punkt „W” jego osobę, jako potencjalnego Tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa opracowywał od 1 grudnia 1977 roku st. chor. Bogumił Mateńko z Wydz. „W” KW MO w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji ze swojej pracy niezbędnych dla prawidłowego działania punktu „W”. Pozyskany został 12.12.1977r. na zasadzie dobrowolności. Na tą okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie. W notce informacyjnej z jego opracowania czytamy: //..// Do współpracy został pozyskany w dniu 12.12.1977 na podstawie dobrowolności przez Wydz. „W” KW MO w Siedlcach do nr. 3593. W dniu 14.05.78 wyeliminowany został z czynnej sieci z powodu braku zapotrzebowania na pracę punktu „W” w Łukowie.//..//  W okresie współpracy był czterokrotnie wynagradzany pieniężnie. W archiwach IPN znajdują się 54 dokumenty dotyczące jego osoby w tym między innymi Teczka Personalna, Teczka Pracy i własnoręcznie pisane przez niego zobowiązanie o współpracy i pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB. W archiwach IPN znajduje się 46 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz