Kowalczyk Wiesław TW ps. „Uśmiech” Siedlce

By | 1 maja, 2015

Kowalczyk Wiesława c. Józefa ur. 14.05.1963r. IPN Lu 00414/973 i IPN Lu 00423/67 TW ps. „Uśmiech” nr. rej. 8444 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności hotelarz. Zatrudniona na stanowisku recepcjonistki w Zajeździe Turystycznym „Hetman”. Do współpracy z SB zwerbował ją chor. Ryszard Sitkiewicz z Sekcji „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. Zwerbowana została na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju. Miała informować o cudzoziemcach i osobach ze środowiska przestępczego przebywających w Zajeździe „Hetman”. Współpracę zakończono 23.05.1990r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacja resortu spraw wewnętrznych. W okresie współpracy odbyto z nią 17 spotkań. Za przekazywane informacje była wynagradzana w formie pieniężnej. Łącznie otrzymała 42 tys. zł. W archiwach IPN znajduje się 26 dokumentów dotyczących jej osoby w tym liczne własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy i pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

Dodaj komentarz