Jagła Stanisław TW ps. „Wrona” Oleksianka pow. Mińsk Maz.

By | 1 maja, 2015

Jagła Stanisław s. Wojciecha ur. 04.08.1921r. IPN Lu 00423/14 TW ps. „Wrona” Oleksianka pow. Mińsk Mazowiecki

Rolnik ze wsi Oleksianka w powiecie Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Do współpracy z organami Informacji Wojskowej został zwerbowany 30.07.1945 roku podczas odbywania służby wojskowej. Na tę okoliczność napisał własnoręcznie zobowiązanie przyjmując pseudonim konspiracyjny Wrona. Po zakończeniu służby wojskowej podjął współprace, jako tw z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa w Mińsku Mazowieckim. W jego charakterystyce wystawionej 22.02.1953 r. przez Referenta terenowego PUBP w Mińsku Mazowieckim Jana Kozła możemy między innymi przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)//..// Mińsk-Mazowiecki 22.II.1953r.Ściśle-tajne CHAREKTERYSTYJA Inf. ps. „Wrona” Inf. ps. „Wrona” zwerbowany dnia 30.VII.1945r. ur. 4.VII.1921r. Rudnik gm. Prawda pow. Łuków, wykształcenie 7 klas szk. Podst., żonaty, posiada 4 ha ziemi, rolnik pochodzenie chłopskie, powiązania rodzinne w kraju i zagranicą nie ustalono. Inf. jest bojaźliwy, dość wytrzymały, bardzo słabo się orientuje, jest chciwy na pieniądze i majątek, bardzo gadatliwy oraz bardzo skłonny do wódki. Od 1939r i w okresie okupacji zam. przy rodzicach gdzie pracował na własnym gospodarstwie. W roku 1942 został wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty, gdzie był rok czasu. Po powrocie do domu wstąpił do A.K. przez okres jednego roku czasu gdzie do roku 1945 był przy rodzicach. W roku 1944 wstąpił do Wojska Polskiego gdzie przebywał do roku 1946. Obecnie pracuje na roli, posiada własne gospodarstwo, 4 ha ziemi, nie należy do żadnej organizacji politycznej ani społecznej, ustosunkowany pozytywnie. Był werbowany przez informację W.P. w celu rozpracowania b. czł. A.K. którzy wraz z nim wstąpili do W.P. jako koledzy z tejże organizacji A.K. na terenie m. zamieszkania. Przy werbunku inf. wniósł szereg aktywnych czł. A.K. i ich działalności w czasie pobytu w org. A.K. Był na kontakcie of. Informacji WP ref. Fluks Bogusława, ref. Dudzińskiego Piotra. Obecnie jest na kontakcie ref. ter. Kozioł Jana. Obecnie pracuje po zagadnieniu wsi i środowisku A.K.//..// Zamierzenia i wnioski odnośnie do dalszej współpracy W dalszej współpracy planuje się (trzy słowa nieczytelne) produkcyjnej. Dodatkowo może być również wykorzystany po linii traktacji skupu i GS-u. //..// Współprace z nim zakończono 13 IX 1953 roku z powodu dwukrotnej dekonspiracji w swoim środowisku. W archiwach IPN znajduje się 19 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz