Jackiewicz Kazimierz TW ps. „Janek” Mińsk Maz.

By | 1 maja, 2015

Jackiewicz Kazimierz s. Adama ur. 10.05.1925r. IPN Lu 00423/27 TW ps. „Janek” nr. rej. 4132 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie z zawodu księgowy.  Zatrudniony na stanowisku dyrektora Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Mińsku Mazowieckim. W związku z organizowaniem doraźnego punktu „W” w UPT w Mińsku Maz. został pozyskany do współpracy w celu zapewnienia ciągłości pracy tego punktu i ochroną przed dekonspiracją. Pozyskania dokonał 29.11.1978 roku mł. chor. B. Mateńko z Wydz. „W” KW MO w Siedlcach. Za pomoc okazywaną SB był wynagradzany finansowo. Łącznie na sumę 7900zł. Napisał na ten fakt własnoręcznie pokwitowania odbioru pieniędzy. Z czynnej sieci agentów tw został wyeliminowany 26.10.1981r z powodu zakończenia zadania, do którego został zwerbowany.. W archiwach IPN znajduje się ok. 90 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Personalna, Teczka Pracy i 9 pokwitowań odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

 

Dodaj komentarz