Frączek Maria TW ps. „Ewa” Łuków

By | 1 maja, 2015

Frączek Maria c. Józefa ur. 21.02.1945r. IPN Lu 00414/88 i IPN Lu 00423/6 TW ps. „Ewa” nr. rej. 3594 Łuków

Mieszkanka Łukowa. Wykształcenie średnie. Zatrudniona na stanowisku starszego kontrolera w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym nr. 2 w Łukowie. Do współpracy z Wydziałem „W” KW MO w Siedlcach zwerbował ją mł. chor. B. Mateńko z Wydz. „W” KW MO w Siedlcach 12 grudnia 1977r. na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy.W jej notce informacyjnej z opracowania pod względem ewidencyjno-operacyjnym i archiwalnym akt sprawy czytamy między innymi: //..// Do współpracy pozyskana w dniu 12.12.1977r. przez Wydz. „W” KW MO Siedlce do nr. 3594 na podstawie dobrowolności. W dniu 14.05.78 wyeliminowana została z czynnej sieci z powodu braku zapotrzebowania na pracę „W” w Łukowie. //..//  W tym krótkim okresie czasu była trzykrotnie wynagradzana finansowo za udzielaną pomoc w pracy punktowi, „W” który tam działał. W archiwach IPN zachowało się 48 dokumentów dotyczących jej osoby w tym jej Teczka Personalna i Teczka Pracy oraz własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB

 

Dodaj komentarz