Derkacz Alicja TW ps. „Frezja” Świniarów pow. Łosice

By | 1 maja, 2015

Derkacz Alicja c. Wincentego ur. 30.10.1962r. IPN Lu 00414/970 i OPN Lu 00423/64 TW ps. „Frezja” nr. rej. 6971 Świniarów pow. Łosice

Mieszkanka wsi Świniarów pow. Łosice. Wykształcenie średnie o specjalności hotelarz. Zatrudniona w charakterze recepcjonistki w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował ją 10.02.1984r. na zasadzie dobrowolności mł. chor. Ryszard Sitkiewicz z Sekcji „B” WZO WUSW Siedlce. Miała być wykorzystywana w SO krypy. „Camping” Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Frezja”. W adnotacji o pozyskaniu napisano, że jednym z motywów zgody na pozyskanie była chęć osiągnięcia korzyści materialnych. W uzasadnieniu pozyskania jej osoby na tajnego współpracownika napisano: //..// Praca, jaką wykonuje stwarza jej naturalne, niebudzące podejrzeń możliwości zdobywania informacji o cudzoziemcach i obywatelach PRL, ciekawych z operacyjnego punktu widzenia, ich kontaktów, zachowania i zainteresowań. Ponadto będzie mogła swobodnie dostarczać informacje na temat osób wyselekcjonowanych do kontroli.//..// Za przekazywane informacje była wynagradzana w formie pieniężnej sumami od tysiąca do dziesięciu tysięcy złotych. W jej aktach znajduje się 11 własnoręcznie pisanych pokwitowań odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB. W czasie współpracy była prowadzona przez następujących oficerów SB z Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, od 10.02.1984 r. chor. Ryszard Sitkiewicz,. od 29.02.1988 r. ppor. Jan Jurzyk i od 27.09.1989 r. chor. Tadeusz Baszkiewicz. Współpracę zakończono 24 maja 1990 roku w związku ze zmiana sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu sprawa wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 176 dokumentów dotyczących jej osoby w tym między innymi kilkadziesiąt własnoręcznie pisanych informacji dotyczących zlecanych jej zadań.

Dodaj komentarz