Bombiński Franciszek TW ps. „Wierny” Mińsk Mazowiecki

By | 1 maja, 2015

Bombiński Franciszek s. Feliksa ur. 02.03.1919r. IPN Lu 00419/198 TW ps. „Wierny” Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej + tzw. „mała matura”. Z zawodu muzyk. Do współpracy z UB w Mińsku Mazowieckim na zasadzie dobrowolności zwerbował go 3.01.1945 roku referent Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim M. Kołodziejczyk. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wierny”. Z czynnej sieci informatorów został wyeliminowany 6 sierpnia 1948 roku. W uzasadnieniu jego eliminacji napisano://..//Informatora ps. „Wierny”, jako czł. PZPR wyeliminować z czynnej sieci agenturalnej utrzymując z nim kontakt, jako z członkiem partii. W archiwach IPN zachowało się 13 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy z organami bezpieczeństwa.

 

Dodaj komentarz