Białecki Henryk TW ps. „Jerzy” Pilawa

By | 1 maja, 2015

Białecki Henryk s. Józefa ur. 20.01.1931r. IPN Lu 00419/102 TW ps. „Jerzy” nr. rej. 1237 Pilawa

Mieszkaniec Pilawy. Obywatelstwo polskie. Bezpartyjny. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Zatrudniony w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym w Otwocku na stanowisku konserwatora sprzętu medycznego. We wniosku o opracowanie kandydata na tajnego współpracownika SB, który wystawił 6.07.1971r. ppor. Mojsiuk Waldemar oficer SB KP MO w Garwolinie możemy przeczytać: //..// (pisownia oryginalna) Garwolin dnia 6.07.1971r. Tajne spec. znaczenia WNIOSEK o opracowanie kandydata na tajnego współpracownika.  1) Po przeanalizowaniu materiałów operacyjnych postanowiłem opracować kandydata na t.w. Ob. Białeckiego Henryk syn Józefa i Marianny zd. Kasprzak ur. 21.01.1931 roku, Pilawa, narodowość i obywatelstwo polskie. Bezpartyjny. Zam. Pilawa………2) Uzasadnienie wytypowania kandydata na t.w. W Pilawie od roku 1965 do obecnej chwili istnieją tendencje do nielegalnego budownictwa kościelnego wśród aktywu katolickiego, które są ciągle inspirowane przez kurię w Siedlcach i ks. Kowalskiego z Trąbek. Dlatego zachodzi konieczność posiadania tw w tym środowisku, aby w porę ustalać ich zamierzenia i plany, a następnie przeciwdziałać.  3) Sposób opracowania. Kandydat będzie opracowany poprzez tw. ps. „Janek” i byłego tw. ps. „Balbina” oraz kontakty operacyjne z terenu Pilawy, które posiadają możliwości operacyjne w stosunku do wymienionego.//..//…  Opracowanie zakończyło się pozyskaniem do współpracy na zasadzie dobrowolności, które to miało miejsce 16.11.1971 roku. Na tą okoliczność własnoręcznie napisał stosowne zobowiązanie obierając pseudonim konspiracyjny „Jerzy”. Za przekazywane w okresie współpracy informacje był wynagradzany w formie pieniężnej i rzeczowej. We wniosku o zakończenie współpracy z tw. ps. „Jerzy” wystawionym 29.12.1977 roku przez st. insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach por. Mojsiuka czytamy: //..// Siedlce dnia 29.12.1977r. Tajne spec. znaczenia Egz. poj. Naczelnik Wydziału IV KW MO w Siedlcach WNIOSEK o wyeliminowanie tajnego współpracownika ps. „Jerzy” z czynnej sieci oraz złożenie teczki personalnej i pracy w archiwum Uzasadnienie Tajny współpracownik ps. „Jerzy” został pozyskany do współpracy w 1971 roku. Do tego czasu pracował tylko w sprawie obiektowej krypt. „Budowa”, prowadzonej na aktyw katolicki dążący do nielegalnego budownictwa sakralnego w Pilawie. Powyższa sprawa została zakończona i złożona w archiwum tut. KWMO. W związku z tym stawiam wniosek o wyeliminowanie tw. z czynnej sieci gdyż tw. wykonał zadanie, do którego był pozyskany.//..// ..Ostatecznie współpracę zakończono 31.12.1978r. a jego akta 17.01.1978r. złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcach. W archiwach IPN zachowało się 100 dokumentów z nim związanych w tym Teczka Personalna, Teczka Pracy, Zeszyt Ewidencyjny kandydata na tw. liczne pokwitowania odbioru pieniędzy i własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy.

Dodaj komentarz