Bednarek Magdalena LK „Tulipan” Warszawa

By | 1 maja, 2015

Bednarek Magdalena c. Zygmunta ur. 27.05.1956r. IPN Lu 00414/792 i 00419/1721 właścicielka LK krypt. „Tulipan” nr. rej. 8574 Warszawa

Mieszkanka Warszawy. Wykształcenie wyższe. Mgr resocjalizacji i profilaktyki. Zatrudniona w Okręgowym Zarządzie Zakładów Karnych w Warszawie. Właścicielka mieszkania w Warszawie przy ulicy Pułaskiej. Do współpracy z siedlecką SB zwerbował ją por. Stanisław Zawadka st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach w celu użyczenia przez nią swojego mieszkania w zamian za miesięczne wynagrodzenie na Lokal Kontaktowy służby bezpieczeństwa. Stosowną umowę zawarto 11.09.1987 roku. Lokalowi nadano kryptonim „Tulipan”. Umowa trwała do 28.12.1989 roku. Została zakończona w 1990 roku z powodu, że prywatna osoba zaoferowała jej większe pieniądze za wynajem. Ostatecznie współpracę z nią zakończono 16.01.1990r. z powodu odmowy dalszej współpracy a jej akta zostały złożone w archiwum WZO WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy pobrała łącznie 185500zł wynagrodzenia za udostępnianie siedleckiej SB swojego mieszkania. Są na ten fakt własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy. W jej mieszkaniu spotykali się z funkcjonariuszami siedleckiej SB następujący tajni współpracownicy: „Wiktor” nr. ew. 7404, „Pik” nr. ew. 6667 (Marczak Krzysztof), „Lubicz” nr. ew. 6670, „Henryk” nr. ew. 7561 (Maciejewski Jan), „Ryszard” nr. ew. 4919 (Kluj Adam), „Diana” nr. ew. 4449, „Mirek” nr. ew. 3592, „Zygmunt” nr. ew. 5097. Z ramienia Wydz. II WUSW w Sielcach LK „Tulipan” był prowadzony przez por. Zawadkę i ppor. W. Wójcika. W archiwach IPN znajdują się 72 dokumenty dotyczące jej osoby.

 

 

 

Dodaj komentarz