Barszczewski Marian TW ps. „Wojciech Kosmalski” Mińsk Maz.

By | 1 maja, 2015

Barszczewski Marian s. Aleksandra ur. 06.12.1908r. IPN Lu 00419/197 TW ps. „Wojciech Kosmalski” Mińska Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie. Zatrudniony w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie na stanowisku referenta Sekcji Artykułów Masowych w Dziale Handlowym. Do współpracy z UB zwerbował go 5.03.1953r. por. Albin Oleksiuk kierownik Sekcji VA Wydz. IV WUBP w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wojciech Kowalski”. W jego charakterystyce wystawionej 30.04.1964r. przez chor. W. Wróblewskiego ref. Sekc. V A Wydz. IV WUBP w Warszawie możemy przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię) //..// Warszawa 30 IV 1954r. Charakterystyka informatora ps. „Wojciech Kowalski” Informator „Wojciech Kosmalski” werbowany był na kompr. Materiałach w marcu 1953r. przez st. ref. S-III-ciej Wydz. IV WUBP w Warszawie Kołodziejewskiego Adama. Wywodzi się on ze środowiska oficerów sanacyjnych (ppor.) i b. czł. AK w czasie okupacji. Po wyzwoleniu należał do PSL na terenie Grodziska. Jest on byłym PPS owcem i czł. PZPR (wykluczony). Informator ps. Kosmalski jest inteligentny posiada zdolność nawiązywania kontaktów. W czasie współpracy wykazał że jest punktualnym, spotkań nie zrywał. Ostatnio informator „Kosmalski” był na kontakcie rezydenta „Czerwony” który został za pijaństwo i niemoralne prowadzenie się wyeliminowany z sieci. Utrzymywanie kontaktu z rezydentem „Czerwony” wpływało demoralizująco na informatora „Kosmalski”. W toku współpracy z organami B.P. opłacany nie był. Wykorzystany być może do rozpracowania środowiska A.K. b. ofic. sanacyjnych i czł. P.S.L. przy odpowiednim pokierowaniu. //..// Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 12.07.1956r. z powodu dekonspiracji przed swoją żoną. W archiwach IPN znajdują się 32 dokumenty odnoszące się do jego osoby.


Dodaj komentarz