Kołak Bolesław Stanisław TW ps. Ścigany” Groszki Stare gm. Kałuszyn

By | 7 lutego, 2015

Kołak Bolesław Stanisław s. Stanisława ur. 15.05.1952 IPN Lu 00414/969 i IPN Lu 00423/63 t I i II TW „Ścigany” nr. rej. 8531 Groszki Stare gm. Kałuszyn

Właściciel gospodarstwa rolnego we wsi Groszki Stare gm. Kałuszyn. Wykształcenie podstawowe. Od 7.12.1987r. zatrudniony w Urzędzie Pocztowym w Kałuszynie. Do współpracy z SB pozyskał go 5.10.1987r. chor. Jan Jurzyk insp. sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach.Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim konspiracyjny „Ścigany”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 8.12.1988r. przez st. insp. Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach czytamy: (pisownia oryginalna) //..// Siedlce, 1988.12.08 TAJNE SPEC. ZNACZENIA Egz. poj. CHARAKTERYSTYKA tajnego współpracownika ps. „Ścigany” nr rej. 8531 Tajny współpracownik „Ścigany” nr. rej. 8531, mężczyzna, lat. ok. 36, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie chłopskie, wykształcenie podstawowe, rolnik – własne gospodarstwo rolne oraz zatrudniony w Urzędzie Poczty w Kałuszynie. Zam. Groszki Stare gm. Kałuszyn woj. siedleckie. Do współpracy pozyskany został w dn. na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Tw ps. „Ścigany” od urodzenia zamieszkuje we wsi Groszki Stare. Bezpartyjny. Należy do Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspólnie z żoną prowadzi średniej wielkości gospodarstwo rolne oraz dodatkowo pracuje, jako doręczyciel w Urzędzie Poczty w Kałuszynie. Wyżej wym. w miejscu zamieszkania posiada opinię dobrą. Jest spokojny i zrównoważony. Z racji miejsca zamieszkania oraz charakteru wykonywanej pracy posiada naturalne możliwości informowania Służby Bezpieczeństwa o pobytach i zachowaniu się dyplomatów z krajów kapitalistycznych. Do chwili obecnej tw. przekazał szereg informacji o pobytach i zachowaniu się dyplomatów. Informacje były prawdziwe. Wym. był kontrolowany przez inne źródła informacji. Tw. w dotychczasowej współpracy wykazał się pilnością i obowiązkowością. Współpracę z organami SB traktuje bardzo poważnie. Jest chętny i systematyczny oraz nie ma żadnych oporów wewnętrznych związanych z udzielaniem informacji. Tw. przekazuje informacje pisemnie, które następnie omawiane są pod kątem ich uzupełnienia. Jest przeszkolony w zakresie sposobu wykonywania zadań, konspiracji współpracy, legendowania spotkań. Wyraża chęć do dalszej współpracy. Dalsze wykorzystywanie tw. w zakresie uzyskiwania informacji o pobytach dyplomatów w m. Gołębiówka uważam za celowe i zasadne.//..// Za przekazywane informacje był wynagradzany w formie pieniężnej. Zachowały się pisane własnoręcznie pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk oficerów SB. Współpracę zakończono 11.07.1990r. w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-polityczną w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych a jego akta złożono w archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 69 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy.

 

 

Dodaj komentarz