Mikołajuk Paweł TW ps. „Mroczkowski” Łuków

By | 7 lutego, 2015

 

Mikołajuk Paweł s. Artemiusza ur. 16.02.1941r. IPN Lu 00419/41 TW ps. „Mroczkowski” nr. rej. 934 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie podstawowe. Z zawodu kierowca. Instruktor nauki jazdy w LOK Łuków. Do współpracy z SB pozyskał go 7 XI 1972r. por. E. Nowicki insp. oper. ref. SB KP MO w Łukowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim konspiracyjny „Mroczkowski”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 20.11.1975r. czytamy: (zachowano oryginalna pisownię) Siedlce dnia 2011.1975r. Tajne spec. Znaczenia Egz. nr. 1 Charakterystyka tw. ps. „Mroczkowski” nr. rej. 934 I. Charakterystyka tw. Tw. ps. „Mroczkowski lat 34 pochodzi z rodziny chłopskiej. Wykształcenie podstawowe, zawód kierowca mechanik. Nie pracuje w swoim zawodzie. Źródłem utrzymania tw. jest nieduże gospodarstwo rolne. Pracuje, jako zlewniarz mleka w O.S.M. w Łukowie a jednocześnie jest instruktorem jazdy na kursach samochodowych w L.O.K Łuków. Warunki materialne dość dobre. Posiada żonę oraz dwoje dzieci. W miejscu zamieszkania posiada opinię człowieka rozsądnego, poważnego oraz bogatego a to z uwagi na rodzinę zamieszkałą w U.S.A.. Nałogów oraz wad fizycznych nie posiada. Lubi wypić, co z racji pracy zdarza się mu dość często. W swoim środowisku posiada autorytet. Dość często przebywa w Łukowie i okolicznych miejscowościach. Jest pedantem ubierającym się w zagraniczne ubrania. Posiada własny wóz osobowy marki „Wołga”, który nabył za dolary zarobione podczas pobytu w U.S.A. Utrzymuje kontakty z siostrą WOLIŃSKA Maria i wujkiem Grabianem zam. w U.S.A. II. Ocena pracy tw. Do współpracy tw. ps. „Mroczkowski” pozyskany został w 1972r. na podstawie lojalności z tym, że przy pozyskaniu wykorzystam jego zamiar wyjazdu do U.S.A. Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji o cudzoziemcach, którzy przyjeżdżali do miejscowości, w której mieszka. Przy pozyskaniu brano pod uwagę jego kontakty z krewnymi zam. w U.S.A. jak też ewentualny jego drugi wyjazd do U.S.A. na pobyt czasowy. Zakładany cel w pewnym stopniu został zrealizowany. Do U.S.A. nie wyjechał a to, dlatego, że nie otrzymał wizy wjazdowej. Tw. ps. „Mroczkowski” nie pisał nie pisał osobiście informacji a z uwagi na to, że ma trudności w pisaniu. Informacje, zatem jakie udzielał dotyczyły osoby, która powróciła z pobytu czasowego w U.S.A. oraz cudzoziemców, którzy przyjeżdżali do miejscowości, w której mieszkał. Informacje te były prawdziwe, udzielał je chętnie i szczerze. Na spotkania przychodził niechętnie. Miałem trudności w organizowaniu spotkań w terminach stałych. Wolał spotkania przypadkowe. Nie był angażowany do zadań, które by związały go ze Służbą Bezpieczeństwa. Aktualnie tw. ps. „MROCZKOWSKI” mieszka na wsi. Administracyjnie miejscowość, w której mieszka należy do woj. Biała Podlaska. Z uwagi na swoją osobowość w miejscu zamieszkania nie ma możliwości uzyskania informacji interesującą Wydz. II Służby Bezpieczeństwa. Nie nadaje się również do wykorzystania po Wydz. III i IV. Nie ma możliwości wykorzystania go przez pion MO względnie, jako źródło sygnalizacyjne. W związku z powyższym proponuję wyeliminować tw. ps. „MROCZKOWSKI” z czynnej sieci tw. Materiały złożyć w archiwum Wydz. „C”. Zobowiązania o zakończeniu współpracy nie pobierać. Uważam, że fakt współpracy zachowa w tajemnicy. Istnieje możliwość wykorzystania go w sposób doraźny, jako k.o. St. Insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach por. R. Nowicki //..// Wniosek o wyeliminowanie tw. ps. „Mroczkowski” z czynnej siedzi agenturalnej został wystawiony 12.12.1975r. przez por. Nowickiego. Zatwierdził go Z-ca Naczelnik Wydziału II KW MO w Siedlcach kpt. mgr A. Pawluczuk z zaleceniem złożenia w archiwum biura „C” KW MO w Siedlcach w kategoriach: Teczka Personalna B-30 i Teczka Pracy B-15. W okresie współpracy był jeden raz wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje w 1974 roku kwotą 1000 zł. W archiwach IPN zachowało się 65 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy, pokwitowanie odbioru pieniędzy, Teczka Pracy i Teczka Personalna.

 

 

Dodaj komentarz