Kiszczuk Jan TW ps. „Michalski” Gródek gm. Jabłonna pow. Sokołów Podlaski

By | 7 lutego, 2015

 

Kiszczuk Jan s. Stefana ur. 16.05.1923r. IPN Lu 00419/151 TW ps. Michalski nr. rej. 88 Gródek gm. Jabłonna pow. Sokołów Podlaski

Mieszkaniec wsi Gródek gm. Jabłonna pow. Sokołów Podlaski. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Właściciel gospodarstwa rolnego zatrudniony, jako pracownik umysłowy w GS Samopomoc Chłopska w Jabłonnej na stanowisku kierownika sklepu żelaznego. Do współpracy pozyskał go 10 XII 1962r. ppor. Henryk Witan st. of. oper. d/s bezp. KP MO Sokołów Podlaski w celu obserwacji i rozpracowania obywateli PRL zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna, którzy utrzymują kontakty korespondencyjne i osobiste z osobami zamieszkałymi w RFN oraz kontroli cudzoziemców z państw kapitalistycznych przebywających na pobycie czasowym w rejonie zamieszkania tajnego współpracownika. Pozyskany został na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Michalski”. W jego charakterystyce wystawionej 2 III 1965 roku przez ppor. Witana możemy między innymi przeczytać: //..// (zachowano oryginalną pisownię) CHARAKTERYSTYKA współpracy z tajnym współpracownikiem ps. „Michalski” nr. 88 Tajny współpracownik ps. „Michalski” jest płci męskiej, wykształcenie 7 oddz. Szk. Podstawowej, pracuje GSSCh, jako pracownik umysłowy oraz dodatkowo na gospodarce rolnej. Zarobki wynoszą około 2.000 zł. Do współpracy został pozyskany 10 XII 1962r. w celu obserwacji i rozpracowania obywateli PRL zamieszkałych na terenie G.R. Jabłonna, którzy systematycznie utrzymują kontakty korespondencyjne i osobiste z osobami zamieszkałymi w NRF oraz kontroli cudzoziemców z państw kapitalistycznych przebywających na pobycie czasowym w rejonie zamieszkania tajnego współpracownika. Pozyskanie przeprowadzono na zasadzie dobrowolności. W czasie pozyskania podał, że w m. Gródek powiat Sokołów-Podl. w okresie okupacji mieściła się placówka niemieckiej straży granicznej. Z komendantem tej placówki utrzymywali kontakty Polacy, jak B……Julian, D…..Stanisław, S…..Józef i Alfred zam. w Gródku, jedna rodzina poznaniaków oraz S…..Maria zam. w Sokołowie-Podl. Wszyscy wymienieni w tym okresie podejrzani byli o udzielanie różnych informacji do Niemców, za co byli przez nich finansowani w postaci żywności, która była odbierana innym Polakom. Niezależnie od tego podał, że posiada znajomych za granicą, a to w NRF: K…..Ludwika i W…..F, w Kanadzie Tadeusza A…..i M……Jana. W USA posiada rodzinę ze strony żony. Wymienieni pochodzą z miejsca zamieszkania t.w. Tajny współpracownik „Michalski” razem z nimi w okresie okupacji przebywał w Niemczech w kompaniach roboczych w okolicy Lubeki i Hamburga. Po zakończeniu działań wojennych razem z nimi przebywał w kompaniach wartowniczych w strefie angielskiej. W 1946r. t.w. powrócił do Polski, a jego koledzy pozostali w kompanii wartowniczej w okolicy Hamburga i Lubeki. ZS rodziną zamieszkałą w PRL utrzymują kontakty. Tajny współpracownik ma możliwości kontaktowania się z członkami rodzin zam. za granicą oraz z osobami przybyłymi z zagranicy w rejon jego miejsca zamieszkania. W okresie współpracy otrzymywał zadania nawiązywania rozmów z osobami mającymi rodziny za granicą, a szczególnie w NRF. Uzyskiwanie z rozmów informacji, co otrzymują w przesyłkach zagranicznych, ich kontakty i zachowanie się oraz zebranie informacji o działalności ich kuzynów zamieszkałych za granicą.//..// Zadania tajny współpracownik wykonuje wg. Swoich możliwości. Niejednokrotnie ma trudności spotykania się ze zleconą osobą ze względu na warunki wiejskie i trudno tą osobę zastać w domu, z którą ma przeprowadzić rozmowę. Ma też do pewnego stopnia ograniczenie wykonywania zadań wiążące się z jego pracą zawodową. Przekazywane informacje są dość cenne. Wykorzystywane w ramach teczki poza zagadnieniowej prowadzonej po pionie wydziału II, charakteryzujące osoby będące w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa. Przez pozyskanie t.w. ps. „Michalski” do pewnego stopnia osiągnięto zamierzony cel. Wyjaśniono, że W…..Florian i K…..Lucjan zam. w NRF, od kilku lat nie są już w kompaniach wartowniczych. Zawarli tam związki małżeńskie z Niemkami. Pracują w fabrykach przemysłu lekkiego, jako pracownicy fizyczni. Natomiast A…..Tadeusz i M…..Jan z Niemiec wyjechali do Kanady, gdzie podjęli pracę w rolnictwie. Z rodzinami zamieszkałymi w PRL utrzymują kontakty listownie. W przesyłkach paczkowych przesyłają używaną odzież i słodycze. Rodziny ich zamieszkują w PRL i nie przejawiają żadnej działalności społeczno-politycznej. Pracują na własnych gospodarstwach rolnych. Na wysyłane listy przez t.w. ps. „Michalski” do K…..L i W…..F zam. w NRF odpowiedzi nie otrzymał. Przy pomocy t.w. ps. „Michalski” wyjaśniono, że powyższa grupa nie zajmuje się działalnością szpiegowską. Dodatkowo wyjaśnił zamiary, cel i zachowanie się niektórych cudzoziemców przybyłych na okres czasowy w celu odwiedzenia rodzin. Tajny współpracownik ps. „Michalski” w dalszym ciągu jest chętny do współpracy ze służbą bezpieczeństwa. Po za powierzonymi zadaniami udziela dodatkowych informacji dot. wyznawców sekty św. Jehowy, kleru katolickiego i osób interesujących służbę bezpieczeństwa. W okresie współpracy tajny współpracownik ps. „Michalski” sprawdzany był kilkakrotnie przez dawanie, co pewien okres podobnego zadania, drogą wywiadu-ustalenia, jak również przy pomocy tajnego współpracownika ps. „Bohun”. W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że informacje podawane przez t.w. polegają na prawdzie.//..// Spotkania z tajnym współpracownikiem odbywane są raz w miesiącu lub w miarę potrzeby dwa razy w miesiącu w lokalu kontaktowym krypt. „Zacisze”. Ogólnie z tajnym współpracownikiem odbyto 37 spotkań. Zerwanych było 11 spotkań, lecz z przyczyn obiektywnych//..// W razie zerwania łączności t.w. sam nawiązuje łączność za pomocą napisania listu, w którego treści podaje hasło, w którym dniu i o której godzinie przyjedzie na spotkanie. Od chwili pozyskania pozostaje wyłącznie na kontakcie st. ofic. oper. Henryka Witana ppor. Kontrolne spotkania odbywał Z-ca Kom. Pow. MO d/s Bezp. mjr. F. Chojęta. W okresie współpracy został wynagrodzony sumą 1.200zł. Sumę tą wręczono na spotkaniach w siedmiu ratach – od 100 do 300zł, jako wynagrodzenie za współpracę i zwrot kosztów związanych ze spotkaniami.//..// Ogólnie oceniając tajnego współpracownika ps. „Michalski” należy podkreślić, że powierzone zadania wykonuje dość sumiennie i obiektywnie wg. Swych możliwości, jak też dość lojalnie związany z naszą służbą. //..//Współpracę z TW ps. „Michalski” zakończono 15.01.1966r i wyeliminowano go z czynnej sieci tajnych współpracowników SB a jego akta złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 410 dokumentów dotyczących jego współpracy z SB w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy.

 

Dodaj komentarz