Apostoluk Andrzej TW ps. „Krzysztof” Mińsk Mazowiecki

By | 7 lutego, 2015

Apostoluk Andrzej s. Franciszka ur. 16.06.1963 IPN Lu 00414/802 i IPN Lu 00419/1731 TW ps. „Krzysztof” nr. ew. 7221 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Z zawodu kierowca. Wykształcenie niepełne średnie. Do współpracy z SB zwerbował go 06.09.1984r. szeregowy Marek Gogaska funkcjonariusz SB z RUSW w Mińsku Mazowieckim w zamian za pomoc w odzyskaniu prawa jazdy utraconego za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i odstąpienie od ukarania go przez kolegium ds. wykroczeń. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Krzysztof”. W jego końcowej charakterystyce pracy wystawionej 29.01.1990r. przez st. inspektora SB RUSW w Mińsku Mazowieckim ppor. M. Gogaskę czytamy: //..// Tajne spec. Znaczenia CHARAKTERYSTYKA TW ps. „KRZYSZTOF” nr. ew. 7221 Mężczyzna lat 27, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne inteligenckie, żonaty, bezpartyjny, wykształcenie niepełne średnie, pracuje prowadząc obwoźny handel warzywami i owocami, zam. Mińsk Maz. W/w TW pozyskano do współpracy 06.09.1984r. na podstawie materiałów obciążających. Przed pozyskaniem przez okres 1 roku objęty był kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza operacyjnego w związku z przedłużeniem pobytu we Włoszech. Przez cały okres współpracy wykorzystywany był do zabezpieczenia międzynarodowej wymiany osobowej prowadzonej w ramach podteczki sprawy obiektowej „TURYSTA” i „RENEGACI”. W okresie współpracy zdarzały się okresy, w których nie było cykliczności spotkań. Ponadto TW nie wykazywał dyscypliny wewnętrznej. Wielokrotnie jego dwuznaczne zachowanie się po spożyciu alkoholu, o mało nie doprowadziło do dekonspiracji współpracy. W okresie współpracy odbyto z TW 48 spotkań, na których przekazywał ustne informacje. Spotkania odbywano po za LK. Pięciokrotnie TW był wynagradzany na łączną sumę 16000 zł. W chwili obecnej możliwości operacyjne TW są znikome. Przekazywane przez niego informacje mają małą wartość operacyjną. Ponadto ze względu na charakter pracy i sytuację rodzinną dysponuje on małą ilością czasu, który mógłby poświęcić na realizację zleconych zadań. Ponieważ pion II nie prowadzi już kontrwywiadowczej ochrony w ramach S.O. „TURYSTA” i „RENEGACI” oraz biorąc pod uwagę powyższe proponuję rozwiązać współpracę z TW. //..//   Współpracę z nim zakończono w styczniu 1990 roku a jego akta złożono w archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 300 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB i własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy z SB.

Dodaj komentarz