Jaworska Teresa TW ps. „Jadwiga” Łuków

By | 7 lutego, 2015

 

Jaworska Teresa c. Hieronima ur. 05.11.1946r. IPN Lu 00414/89 o IPN Lu 00423/7 TW ps. „Jadwiga” nr. rej. 3595 Łuków

Mieszkanka Łukowa. Wykształcenie podstawowe. Pracownik umysłowy Urzędu Pocztowo Telekomunikacyjnego nr. 2 w Łukowie. Do współpracy z SB pozyskał ją 13.12.1977 r. mł. chor. Bogumił Mateńko st. kontroler Wydz. „W” KW MO w Siedlcach na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jadwiga”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o przesyłkach pocztowych krajowych i zagranicznym będących w zainteresowaniu SB. Miała pracować na potrzeby doraźnego punktu „W” w UPT nr. 2 w Łukowie. Za udzielane informacje była wynagradzana w formie pieniężnej. Zachowały się 4 własnoręcznie napisane przez nią pokwitowania odbioru pieniędzy za przekazywane informacje. Z czynnej sieci agenturalnej Wydz. „W” KW MO w Siedlcach została wyeliminowana 14.05.1978r. z powodu braku zapotrzebowania na informację dla punktu „W” poczty w Łukowie. W archiwach IPN znajdują się 52 dokumenty dotyczące jej osoby.

 

Dodaj komentarz