Aleksiuk Marek TW ps. „Haler” Siedlce

By | 7 lutego, 2015

 

Aleksiuk Marek s. Romana ur. 28.07.1961 r. IPN Lu 00415/208 i IPN Lu 00425/271 TW ps. „Haler” kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tokarz. Pracownik Zakładów Mechanicznych im. „Nowotki” w Siedlcach. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został pozyskany 6.01.1982r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w 45 pułku zmechanizowanym w Siedlcach. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Haler”. Współpracę zakończono 6.03.1984r. z powodu zakończenia służby wojskowej. W chwili odchodzenia z wojska wyraził ochotę na dalsza współpracę z organami bezpieczeństwa i w związku z tym został przekazany przez kontrwywiad wojskowy na kontakt Wydziałowi V WUSW w Siedlcach. Co do dalszej jego współpracy nie odnaleziono dokumentów. W archiwach IPN zachowało się 6 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz