ks. Domański Zdzisław Piotr TW ps. „Zdzislaw” diecezja siedlecka

By | 6 grudnia, 2014

 

ks. Domański Zdzisław Piotr s. Mariana ur. 19.10.1944 IPN Lu 00414/353 TW ps. „Zdzisław nr. rej 5240 diecezja siedlecka

Ksiądz katolicki z diecezji siedleckiej. 27 października 1980r. podczas rozmowy pozyskaniowej prowadzonej przez por. Wiesława Antońskiego st. insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach wyraził zgodę na podjęcie współpracy z SB bez podpisywania zobowiązania o współpracy. W jego charakterystyce wystawionej 25.10.1985r. przez st. kpr. S. Chylińskiego inspektora SB z RUSW w Węgrowie czytamy: //..// Tajne Spec. Znaczenia egz. poj, Charakterystyka tajnego współpracownika ps. „Zdzisław” nr. ew. 5240 Tajny współpracownik pseudonim „Zdzisław nr. ew. 5240 to mężczyzna w wieku 41 kat, posiadający wykształcenie wyższe teologiczne – WSD w Siedlcach 1961-67. W latach 1967-80 pełnił funkcję wikariusza w kilku parafiach siedleckich, a w roku 1980 mianowany został na stanowisko administratora parafii. Posiadał dobrą opinię wśród kurialistów. Z uwagi na jego pozytywne do współczesnej rzeczywistości oraz przychylny stosunek do pracowników Służby Bezpieczeństwa, podjęto decyzję o rozpoczęciu opracowania go w charakterze kandydata na tw. Kilkakrotne wstępne rozmowy z wymienionym dały pozytywne efekty. W dniu 27.10.1980r.dokonano pozyskania na zasadzie lojalności i współodpowiedzialności za losy kraju. Z uwagi na istniejącą niechęć wśród kleru do przekazywania jakichkolwiek pism i oświadczeń władzom administracyjnym i innym, nie wymagano od tw sporządzenia własnoręcznego zobowiązania do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Tw wykorzystywany był do uzyskiwania informacji z zakresu nastrojów, zamierzeń, zaleceń i stosunków panujących w Kurii Siedleckiej, a także do zabezpieczenia przebiegu konferencji rejonowych i kongregacji dekanalnych. Tw przekazywał informacje ustnie. Jego informacje w pełni zaspakajały potrzeby operacyjne Służby Bezpieczeństwa. Nie stwierdzono faktów dwulicowości i dezinformacji. Za sumienne wykonywanie zadań wynagradzany był upominkami rzeczowymi. Odbioru ich również nie kwitował na piśmie. Spotkania z tw. odbywały się w jego miejscu zamieszkania. W ostatnim okresie tzn. rozszerzenie działalności przez NSZZ „Solidarność” oraz wprowadzenie stanu wojennego w Polsce stwierdzono, iż tw zaczął unikać spotkań z pracownikami Służby Bezpieczeństwa, w przypadku odbycia spotkania udzielał informacji powierzchownych, wymijających, co spowodowane było wystąpieniem zmian w jego stosunku do polityki Partii i Rządu. Swoje poglądy popierające działalność „Solidarności” wyrażał publicznie z ambony. Z uwagi, iż tw został przeniesiony do parafii Oleksin, brak kontaktów z pracownikiem SB, nie wyrażenie zgody na podjęcie współpracy z innym pracownikiem, oraz zmianę swoich poglądów został on zakwalifikowany, jako jednostka nieprzydatna do dalszej współpracy, co zostało wyrażone protokole pokontrolnym z dnia 1985.03.22. W związku z powyższym postanowiono współpracę z tw zakończyć, a zebrane materiały złożyć w archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-1-. Nie był kontrolowany. W archiwach IPN zachowało się 26 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz