Pruszko Władysław TW ps. „Tolek” Siedlce

By | 6 grudnia, 2014

Pruszko Władysław s. Jana ur. 11.06.1936 IPN Lu 00414/545 Tw ps. „Tolek” nr. rej. 8509 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier budowlany. Pracownik Przedsiębiorstwa Zagranicznego „International” w Dobrym na stanowisku z-cy dyrektora oddziału sprawującego funkcje nadzoru nad budowami realizowanymi przez tą firmę na terenie woj. siedleckiego i bialskopodlaskiego. Członek PSL. Do współpracy zwerbował go 28.02.1987r. por. St. Zawadka st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach.,W zamian za pomoc w uzyskaniu paszportu na wyjazd do USA własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim konspiracyjny „Tolek”. Celem pozyskania była realizacja wytycznych w sprawie obiektowej „Rodacy” i w czasie ewentualnego pobytu w USA sprawy obiektowej „Arizona”. W jego charakterystyce wystawionej 28.05.1989r. możemy przeczytać: //..// Do współpracy z SB pozyskany 1987.02.28 na podstawie chęci do osiągnięcia korzyści osobistych polegających na pomocy w uzyskaniu paszportu na wyjazd turystyczny do USA. W innej formie pieniężnej i rzeczowej tw nie był wynagradzany. Był kontrolowany przy pomocy techniki „W”. Spotkania z tw odbywano w samochodzie poza jego miejscem zamieszkania. Informacje przekazywał w formie pisemnej i ustnej. Dotyczyły one okresu pobytu w USA – między innymi osób tam poznanych, ich planów osobistych, nastrojów wśród najnowszej emigracji politycznej. Po powrocie z USA przekazywane informacje dotyczyły jego aktualnego miejsca pracy tj. firmy polonijno-zagranicznej. W okresie współpracy tw nie wykazywał większej chęci i inicjatywy współpracy. Unikał częstych spotkań. W lutym 1988r. odmówił dalszej współpracy z SB. Charakterystykę podpisał st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach kpt. St. Zawadka. //..// W zasobach IPN znajduje się 45 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz