Łęczycki Tadeusz s. Józefa ur. 21.01.1950 IPN Lu 00414/810 TW ps. „Szarada” nr. ew. 6686 Siedlce

By | 6 grudnia, 2014

Łęczycki Tadeusz s. Józefa ur. 21.o1.1950 IPN Lu 00414/810 TW ps. „Szarada” nr. ew. 6686 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z wykształcenia mgr inż. leśnictwa. Absolwent SGGW w Warszawie. Pracownik BUL w Siedlcach. Do współpracy na zasadzie współodpowiedzialności za kraj został pozyskany w 1983r. Wniosek o rozwiązanie współpracy w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno polityczną kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych wystawił .08.02.1990r, kpt. Śliwiński z WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 15 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

 

 

 

Dodaj komentarz