Gajewski Waldemar – TW „Stefan” Siedlce

By | 6 grudnia, 2014

 

Gajewski Waldemar s. Kazimierza ur. 19.12.1953 IPN Lu 00414/640 TW ps. „Stefan” nr. rej. 7458 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z zawodu kierowca. Dyspozytor w Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego i Usług w Siedlcach. Miał być wykorzystywany do uzyskiwania informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Handel” dotyczącej między innymi Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego Oddział w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go 28.01.1985 r. chor. Kurowski Marian insp. SB Wydz. V WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy i przyjął pseudonim operacyjny „Stefan”. Przy werbunku wykorzystano materiały kompromitujące jego osobę (picie alkoholu w miejscu pracy). Jak podaje jego charakterystyka wystawiona 01.12.1989 roku przez ppor. Mariana Kurowskiego st. insp. WOG WUSW w Siedlcach dotycząca współpracy z TW ps. „Stefan”//..//W toku pierwszych lat współpracy tw w miarę systematycznie przychodził na spotkania//..//Na spotkaniach TW przekazywał informację dotyczące stosunków wewnętrznych w przedsiębiorstwie, przykłady nagannych zachowań, wymieniał nazwiska, komentarze pracowników dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej itp. W okresie późniejszym TW przychodził na spotkania, lecz przekazywał tylko mało istotne informacje, które praktycznie nie miały większego znaczenia dla SB. Kilkakrotnie zapewniał też, iż nieświadomie dał się wrobić we współpracę z SB//..//z dniem 1989.05.02 zmienił miejsce pracy przechodząc do siedleckiego Oddziału Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Morszków” na stanowisko kierowca-zaopatrzeniowiec.//..//Reasumując powyższe i biorąc pod uwagę aktualną sytuację społeczno-polityczną w kraju, jak również i to, że obecnie źródło nie ma obecnie bezpośredniego dostępu do informacji pozostających w zainteresowaniu SB i MO a jego dalsze wykorzystanie staje się nieaktualne wnoszę o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Stefan” a materiały złożyć w Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach//..// W archiwach IPN zachowały się 74 mikrofilmy z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

 

Dodaj komentarz