Dżbik Marian TW ps. „Marian” Seroczyn

By | 6 grudnia, 2014

 

Dżbik Marian s. Józefa ur. 12.08.1932 IPN Lu 00414/857 TW ps. „Marian” nr. rej. 8446 Seroczyn

Mieszkaniec Seroczyna pełniący tam funkcję sołtysa. Dyrektor SKR Wodynie z siedzibą w Oleśnicy. Do współpracy z SB został pozyskany przez mł. chor. G. Malarz insp. Wydz. VI z WUSW w Siedlcach na zasadzie współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo w kraju 10.03.1987r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim operacyjny „Marian”. Miał być wykorzystywany w następujących kierunkach: 1) zbieranie informacji o aktualnych opiniach i komentarzach ludności wiejskiej związanych z zżyciem społeczno-politycznym kraju. 2) ustalania faktów docierania do rolników działaczy z ugrupowań antysocjalistycznych oraz rozpoznania ich zamiarów 3) ustalanie osób ze środowiska wiejskiego, które podejmować będą działania szkodliwe dla interesów PRL i niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym 4) informowanie o wszelkich konfliktach na linii władze społeczno-polityczne – społeczeństwo, kierownictwo zakładu pracy – pracownicy 5) ustalenie, wyjaśnianie i informowanie o wszelkich faktach niegospodarności, marnotrawstwa powstałego na skutek błędnych decyzji osób odpowiedzialnych 6) informowanie o ogólnej sytuacji w zakładzie pracy 7) informowanie o przypadkach naruszania tajemnicy państwowej i służbowej 8) zbieranie informacji przydatnym innym pionom SB i MO. W jego charakterystyce wystawionej 09.07. 1988 możemy między innymi przeczytać: //..// Informacje przekazuje pisemnie i są one wiarygodne. Na planowane spotkania stawia się punktualnie z gotową informacją//..// TW dotychczas nie był wynagradzany. Natomiast w celu bliższego związania go z naszą służbą tw trakcie współpracy w zależności od wartości operacyjnej przekazywanych informacji będzie wynagradzany w formie pieniężnej. Z kolei jego charakterystyka wystawiona w styczniu 1990 roku przez st. insp. WUSW w Siedlcach kpt. J. Sadowskiego podaje, że: //..// W okresie współpracy w miarę systematycznie odbyto 24 spotkania. Większość informacji tw sporządził własnoręcznie. Wykorzystywany był do sprawy obiektowej kryptonim „Plon”. Spotkania z tw odbywano na terenie Seroczyna lub w Siedlcach. Kontrolowany był przez inne osobowe źródła informacji. W okresie współpracy tw nie był wynagradzany. W związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną w kraju oraz reorganizacją resortu MSW postanowiono z dniem 13.02.1990 zakończyć (rozwiązać) dalszą współprace z tw „Marian”. W archiwach IPN zachowało się 36 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

 

Dodaj komentarz