Adamiak Hanna TW ps. „Sylwek” Siedlce

By | 4 grudnia, 2014

Adamiak Hanna Jadwiga c. Stanisława ur. 28.04.1952 r. IPN Lu 00414/891 TW ps. „Sylwek” nr. rej. 7676 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie ekonomiczne.  Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Siedlcach na stanowisku inspektora sekcji obronnej. Do współpracy z SB pozyskał ją 03.10.1985r. chor. Zygmunt Łyszkiewicz insp.  Wydz. V WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Antena” mającej na celu zabezpieczenie ochronne WUT. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy i przyjęła pseudonim konspiracyjny „Sylwek”. W związku z zachodzącymi przemianami społeczno-politycznymi w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych postanowiono 12.01.1990r. zakończyć współpracę z TW ps. „Sylwek” a jej akta złożyć w archiwum Biura „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5. W okresie współpracy TW przekazał SB 43 informacje, które były wykorzystywana w SO kryptonim „Antena” W archiwach IPN zachowały się 32 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jej osoby.

 

 

Dodaj komentarz