Karczmarczyk Maria LK krypt. „Rubin” Siedlce

By | 29 września, 2014

Karczmarczyk Maria c. Arkadiusza ur. 29.03.1952r. IPN Lu 00419/1458 prowadziła LK krypt. „Rubin” nr. rej. 8481 Siedlce

 

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności technolog żywienia. Pracownik WPHW w Siedlcach. Rodzona siostra oficera SB Andrzeja Karczmarczyka. Właścicielka Lokalu Kontaktowego kryptonim „Rubin” przy ulicy Kasprzaka w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował ją 13.03.1987r. por. Stanisław Zawadka st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach, wtedy też zawarła stosowną umowę na udostępnianie swojego mieszkania dla potrzeb SB w zamian za wynagrodzenie pieniężne. W jej aktach zachowało się kilkanaście pokwitowań na odbiór pieniędzy za użyczanie lokalu. W LK „Rubin” z funkcjonariuszami SB spotykali się między innymi TW „Bartek”, TW „Lech” nr. rej. 6594 – Stefański Jerzy, TW „Antoni” nr. rej. 7155, TW „Stefan” nr. rej. 6437, TW „Józef” nr. rej. 7239 – Osiak Bogusław, TW „Sebastian” nr. rej. 9078, TW „Franek” nr. rej. 5874. Współpracę zakończono 6.06.1989r. z powodu przekazania mieszkania swoim rodzicom. W archiwach IPN zachowały się 73 dokumenty dotyczące jej osoby.

Dodaj komentarz